Inhoud sidebar1

lopendvuurtje2

 

lopendvuurtje3

 

Als een lopend vuurtje…

Op dit moment is de vonk bezig over te slaan
Want u heeft dit boekje opengeslagen en leest deze woorden.
Blijkbaar is uw belangstelling gewekt.
Dat is een goed begin.
Ik hoop dat het vonkje uit mag groeien tot een flink vuur.
Het vuur van De Geest waaraan anderen zich kunnen warmen en dat ze bijlicht op hun levenspad.

Het begin…..
Rennend door de polder laat ik de zorgen van me af glijden.
M'n moeder zegt altijd:'Je moet de 'Geest' krijgen'.
Op de kerkenraadsvergadering is een schrijven van een verdubbelingsactie van 'Wilde Ganzen' binnen gekomen.
Als we mee willen doen, moet het een actie zijn tussen Pasen en Pinksteren.
Het moet iets met fietsen te maken hebben en voor een goed doel zijn ,b.v. een project in Oost-Europa .

Nou dat project is gemakkelijk denk ik meteen.
In Gaïesti Roemenië hebben we onze zusterkerk.
Er wordt momenteel nagedacht over het opzetten van een werkgelegenheidsproject waardoor de jongelui daar niet meer weg hoeven uit hun geboortestreek om werk te vinden.
Misschien kan er een bestaand fabrieksgebouwtje met wat grond worden gekocht.
Ook is daar een commissie ingesteld die onderzoekt wat er het beste geproduceerd kan gaan worden.
Vorig jaar ben ik er met een groepje heen geweest voor een werkvakantie.
De mensen hebben bijna niets daar. Vervoer met paard en wagen en drinkwater uit de put.
Lange werkdagen en veel werkloosheid.

Maar hoe kunnen we daarvoor geld  bij elkaar brengen ? 
Het eerste waar je aan denkt is een sponsortocht.
Maar dat is zo ontzettend afgezaagd, daar is geen lol aan te beleven.
Het moet beslist spectaculairder. Mmmm….  Fiets 'm er in …  in de Maas bij de 'Oude Silo' in Andel ?
Maar dan moet je een enorme stelling bouwen en echt origineel is het ook niet.
Wat dan ?
Wat kun je nu op de fiets doen ?
Iets bezorgen ….. ja dat is misschien wel iets.
Als je met heel veel mensen op de fiets in de regio uitzwermt om iets weg te brengen kan dat misschien geld opleveren.
Maar wat ga je dan bezorgen ?
Het moet niet te zwaar zijn en het moet iets zijn wat je niet gewoon in de winkel op de hoek kunt kopen.
Verder is het ook heel leuk om met een groep een hele lange tocht af te leggen.
Ik denk daarbij aan estafettelopen waaraan ik heb meegedaan.
Gewoon dag en nacht door.
Om de beurt lopen dan de volgauto in en 'slapen' in een bus. Ja dat waren schitterende gebeurtenissen.
Bovendien bracht het nog geld op ook voor een goed doel.

Als we nu eens Nederland op die manier rondfietsen ?
Maar dat levert nog steeds geen geld op.

Wanneer is eigenlijk een geschikte datum ?
Het weekend voor Pinksteren misschien ?
Pinksteren.
Mensen krijgen 'De Geest'  en tongen als van vuur.
Dat is een mooie gedachte. Dan kunnen we met  'Het Vuur' heel Nederland  rond.
Dat kan aanstekelijk werken.

Ik denk aan het Pinksterverhaal.
Mensen, overal vandaan horen het evangelie in hun eigen taal.
En dan valt het kwartje…..
Natuurlijk…    Als we nu alle kerken op de fietsroute vragen om het Pinksterverhaal in hun eigen dialect te vertalen.
En zo is het gekomen.

Veel 'Licht' en leesplezier toegewenst.

                                                                                              Henk van Noorloos
Jeugdouderling Gereformeerde kerk Andel

lopendvuurtje4lopendvuurtje5
 
Frieslands dagblad, 20 november 2001

Noord-Brabantse Andel neemt initiatief voor grote Pinkstermanifestatie
Pinkstervuur door Nederland
Leeuwarden - Het evangelie zichtbaar als een lopend vuurtje door Nederland laten gaan. Dat wil een groep mensen uit Noord-Brabantse Andel. Daarom hebben ze het initiatief genomen tot een grote Pinkstertocht op 18 mei 2002. Men hoopt dat honderden kerken zich aansluiten.
Het comité 'Lopend Vuurtje 2002' hoopt dat vele kerken op de zaterdag voor Pinksteren een tocht gaan maken naar andere kerken die meedoen aan de actie. Een ieder mag zijn eigen favoriete vervoermiddel kiezen. Fietsen, skaten, rennen, per scooter, auto of zelfs per luchtballon, alles is mogelijk.
Doel van de actie is ,,om als kerk een positief teken van hoop te geven aan de mensen om ons heen'', zo schrijft de organisatie in een persbericht.
Het idee voor de Pinkstertour is een vervolg op een actie die de Gereformeerde Kerk 'De Voorhof' in Andel in 2000 hield. Ds Wouter Schraven: ,,Toen is een groep enthousiaste mensen uit Andel Nederland rondgefietst om het boekje Als een lopend vuurtje te verspreiden. In dit bundeltje was het Pinksterevangelie, zoals beschreven in Handelingen 2, opgetekend in verschillende dialecten. We hebben toen de plaatsen bezocht die meewerkten aan het boekje. De fietstocht was tevens bedoeld als sponsortocht voor onze zustergemeente in Gaïesti, een Hongaars-Gereformeerde Kerk in Roemenië.''
De Pinkstertour had een heel positieve uitstraling, voor zowel mensen die meededen als anderen in en buiten de kerk. Gereformeerd Andel wil nu een landelijk Pinkstervuur ontsteken waarbij mensen kriskras door Nederland gaan om geld in te zamelen én elkaar ontmoeten. ,,Het is een signaal naar buiten toe dat kerken ook op een creatieve wijze actief zijn. Dat we meer doen dan alleen de geijkte dingen als de zondagse eredienst.''
Andel heeft inmiddels duizend kerken benaderd met het idee. ,,We hadden die adressen nog in verband met de vorige actie. We hopen dat kerken van allerlei gezindte zich aansluiten. Gereformeerden, lutheranen, hervormden, katholieke parochies, iedereen kan meedoen.''
Op den duur zou de Pinkstertour uit moeten groeien tot een traditie in het pinksterweekend, net als bijvoorbeeld manifestaties als Opwekking. ,,Dat is wel onze bedoeling. We hopen dat het vuurtje blijft lopen.''
Voor komend jaar is als thema 'Op weg naar wereldvrede', gekozen in het licht van de gebeurtenissen rond 11 september. Als levend teken van wereldvrede is het de bedoeling dat iedere kerk die meedoet een 'geldboom voor vrede in wereld' naar een andere aangewezen plaats brengt.
Eén vertegenwoordiging uit iedere deelnemende plaats bezoekt het organiserende Andel om elkaar te ontmoeten en daar de geldboom op te halen. Vanuit alle windrichtingen komen zo groepjes mensen uit heel Nederland bij elkaar. In Andel wordt dan symbolisch het vuur van Pinksteren ontstoken, waarna een ieder op weg gaat om zijn geldboom te bezorgen en te planten bij een aangewezen kerk.
Iedere deelnemende gemeente wordt gevraagd als inleg een bedrag van 500 euro in de boom te hangen. Mensen uit het eigen dorp of stad kunnen vervolgens loten kopen en proberen te raden wanneer de boom van vrede zijn nieuwe bestemming zal bereiken. Raadt degene het goed, dan mag hij zelf 250 euro houden, de rest gaat een goed doel wat hij zelf mag aanwijzen. De totale opbrengst van de verkoop van geldboombiljetten is voor KerkinActie.
Voor de gemeenten die meedoen kan de actie ook lucratief zijn. ,,Het is de bedoeling dat je je tocht naar andere kerken laat sponsoren.''
Iedere kerk ontvangt tijdens de (open) dag de belangstellende mensen uit de eigen en andere plaatsen met een speciale act, zo is de bedoeling. De kerk met de meest inspirerende ontvangst wint de Vuurtrofee, een wisselprijs gemaakt door kunstenaar Henk van Noorloos.
Volgens Schraven is 'Lopend Vuurtje' een goed teken in een tijd waarin Pinksteren steeds commerciëler lijkt te worden. ,,Het is voor velen het lange weekend geworden waarmee je er met caravan op uit kan. Ook Pasen en Kerstmis zijn commercieel, maar van christelijke Pinksterfeest is toch het minst de betekenis bekend.''
Het organiserend comité heeft nog geen idee hoeveel kerken zich zullen aansluiten. ,,Het kunnen er twintig worden, maar ook vijftig. Of misschien nog wel meer.'' Op zaterdag 26 januari is er een informatiemiddag over Lopend Vuurtje 2002 in Andel. Meer info: [email protected]