Uitgangspunten bij het werk van de Running painter

Tussen gevoel en verstand
Werken vanuit het gevoel, zonder erbij na te denken.
Zoeken naar spannende composities.
Zoeken naar contrast in vorm, kleur en textuur.
Bij elkaar een eenheid vormend. Zoeken naar eenheid binnen de schijnbare chaos.

Eigenlijk een poging om het leven zelf weer te geven.
Het leven waarbij je iets mag proberen te betekenen voor 'De Schepper 'en je medemens.
Werkend vanuit de volgende ideeën: Alles is logisch (maar begrijpen doe je het niet altijd),
en, alles kan anders.

Nadat een schilderij of een gedeelte ervan zo tot stand is gekomen, ga je weer op zoek.
Dit keer naar de betekenis van wat er op papier is ontstaan.
Een vertaling van gevoel naar verstand.
Dit laatste vond ik in het begin een beetje zwetserig. Een tijdlang heb ik ook: "Niets" geantwoord, op de vraag wat het schilderwerk voorstelde.
Steeds vaker ga ik nu, bijna automatisch, aan het verklaren en vormt dit bijna net zo'n uitdaging als het schilderen zelf.

Bij het maken van toegepaste kunst zoals ontwerpen van gebouwen, meubels, logo's of andere ruimtelijke werken is het uitgangspunt een beetje anders.
Daar heb je te maken met een aantal praktische eisen waaraan het werk moet voldoen.
In dit werk ben ik op zoek naar eenvoud, duidelijkheid, strakke vormen. Zoeken naar het nieuwe.
Veel plezier beleef ik ook aan het maken van kunstvoorwerpen met gevoelswaarde, dikwijls voor vrienden of familie, waarin de essentie  van een bepaald moment of gebeurtenis verwerkt zijn al dan niet met veel symboliek. Je doet dit echter alleen voor mensen waarvan je weet dat ze dit waarderen.

Opvallend is het altijd onrustige, de drang om iets nieuws te maken.
En als je dan zo af en toe iets hebt gemaakt waar je mee in je schik bent dan loop je daar dagenlang met een plezierig gevoel naar te kijken.
En dat is dikwijls een grotere beloning dan het geld of de waardering van anderen.
Dat gevoel duurt echter nooit zo lang en dan ga je weer op zoek…………

 

                                                                           Henk van Noorloos
Andel 18 september 1997

 

 

 

 

 

 

1. Runningpaint digitaal

2. Runningpainter in

Marathon van Altena

schilderij mathieu

Schilderij Matieu

uit Malawi

 

RUNNING-PAINT
Na Action painting en bodypaint nu ook Running-paint :
hardlopend schilderen of zo u wilt schilderend hardlopen.
Tijdens het hardlopen worden gevoelens van dat moment vastgelegd in een of meer runningpaintings.
Op de bagagedrager van een begeleidende fiets bevindt zich een 'schildersezel' kompleet met verf, penselen, rollers etc.
Deze running-paintings worden abstrakte schilderijen soms rondom een vooraf gemaakte foto van een persoon een bepaald gebouw of van het landschap ter plaatse,  uitgevoerd in acrylverf met kwast en roller.

 

De allereerste
RUNNING-PAINT:

Andel 27 mei 1996
RUNNING-PAINT  tijdens Dillenburgloop.
Na Action painting en bodypaint nu ook Running-paint.
Tijdens een sponsor- estafetteloop van het Willem Van Oranje College te Waalwijk vond de primeur plaats van running-paint, hardlopend schilderen of zo u wilt schilderend hardlopen.
Dillenburgloop
De loop van Dillenburg (Dld) naar Waalwijk werd gehouden op 19, 20 en 21 juni 1996. Gepoogd zal werd de 400 km lange estafetteloop in 40 uur af te leggen. Het werd een succes en onderweg werden 3 running paintings gemaakt.
De opbrengst was voor Artsen zonder Grenzen en Het Rode Kruis.

Iedere loper diende telkens 1 uur te lopen en had daarna 4 uur om van en naar een rustpost vervoerd te worden, te eten, te rusten en verzorgd te worden.
Hierna liep hij weer 1 uur enz. enz.

Running-paint
Een van de lopers, Henk van Noorloos,  heeft onder het hardlopen tijdens  een aantal van zijn etappes niet alleen gelopen maar bovendien zijn gevoelens van dat moment vastgelegd in een aantal runningpaintings.
Op de bagagedrager van een begeleidende fiets werd een 'schildersezel' gemonteerd, kompleet met verf, penselen, rollers etc.

De beleving van enerzijds het wisselende landschap van de steile hellingen in het eerste gedeelte van de loop in Duitsland naar het vlakke Hollandse landschap en anderzijds de extreme  lichamelijke inspanning gedurende de 6 tot 8 etappes van 10 km binnen 40 uur zullen expressief worden weergegeven  door een groot aantal, schijnbaar wanordelijke, elkaar overlappende niet vastomlijnde open vormen. Deze vormen zijn sterk kontrasterend ook wat betreft kleur, laagdikte en intensiteit.
Toch wordt er in deze schijnbare chaos gestreefd naar evenwicht en harmonie.
Hier kan dan ook de vergelijking met  het dagelijks leven getrokken worden.
Het spannende was tijdens de Dillenburgloop natuurlijk hoe het verloop tijdens de serie zou zijn, als de vermoeidheid van lichaam en geest zijn tol zou gaan eisen.


De start en finishplaats van ieder schilderij werden erop aangegeven.
Ook werd aan het eind van de etappe (en dus het eind van het schilderij) wat van de aarde ter plaatse in  het schilderij verwerkt.

Dillenburgkollektie
De running-paintings zijn genummerd zodat de Dillenburgkollektie .
Deze kan eventueel aan de hoogste bieder voor het goede doel worden verkocht.

Henk van Noorloos